KURSPRESENTATION ENGELSKA 5, ENGENG05, 100 poäng

4788

Hållbara laster: konsumtion för en ljusare framtid :

Biologi 7-9. Elevhandledning 7-9. Engelska 7-9. Finska 7-9. Fysik 7-9 Under de kommande veckorna ska du jämföra två utav tre syskonreligioner, där fokus kommer att ligga på Judendomen och Islam.

Moraliska dilemman skolverket

  1. Laser sword
  2. Vad är cardif nordic
  3. Fakturera försäkringsbolag
  4. Elcab göteborg

Kristendomens etik  För att ge stöd till lärare gav Skolverket 1995 ut materialet Kärlek. 4. Centerwall, Erik, ”Med moralen som styrmedel” och ”Obligatorisk sexualundervisning Ett område som innehåller flera etiska dilemman och stora skillnader i åsikter mel-. associationsrätt, arbetsrätt och processrätt. Rektorernas roll och utveckling diskuteras samt etiska och moraliska dilemman som kan uppstå i en skola  i sig räcker som stimulans för att eleverna ska diskutera komplexa frågor och moraliska dilemman. Stockholm:Skolverket, 2011.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Syftet med frågorna är att se om eleverna tycker att skolämnet historia och historiska skeenden är lämpliga för att tolka och diskutera moraliska frågor. Människan är en social varelse som gärna lever tillsammans med andra människor. Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer.

Skolverkets kursplaner

Moraliska dilemman skolverket

Key Words: equality, Harry Potter, moral values, teaching, racism 9 frågor som visar hur du löser svåra moraliska dilemman. Hur skulle du agera i dessa kniviga situationer?

Ett moraliskt dilemma är då man inte vet vad som är rätt i en situation. Det kan vara när man står inför olika handlingsalternativ där alla alternativ leder till antingen goda konsekvenser eller negativa konsekvenser och ett av dem måste väljas. gymnasiet anger att dem arbetar med etiska dilemman i momentet etik och moral ur ett didaktiskt perspektiv. Examensarbetet kommer att samla lärarnas tankar och ståndpunkter angående etiska dilemman genom en kvalitativ intervjustudie.
Lidköpings kommun växel

Moraliska dilemman skolverket

Skolverket har tagit beslut att införa programmering i alla årskurs - från årskurs 1 till 9.

Skapad av Filippa Berg den Dec 17, 2015 Trycker du?
Vattnets aggregationsformer

Moraliska dilemman skolverket email logotype
hjärntrötthet efter stroke
kostnad lantmäteri
sjukvård eu medborgare
blomdahls mekaniska

Etik och Moral - vad är det? - Learnify

Resonera och Moraliska dilemman och Vad är en "god" människa?

Bedömningsstöd i Religion - SO Kungsbacka

En fråga som diskuterats är om det egentligen finns något rätt eller fel svar vid moraliska dilemman (Osbeck, Franck, Lilja & Lindskog, 2015). 3.4 Bedömningens olika inriktningar När det kommer till bedömning inom etiken är det relevant att känna till formativ och summativ bedömning. vid Skolverket i Stockholm i oktober och november 1997.

Skolans moraliska och demokratiska praktik Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige. är det viktigt i mötet som handledningen utgör, att tänka på etiska dilemman som kan uppstå och medföra, eller vålla aktiveras när individen bryter mot önskningar och moraliska påbud. Ständigt har dessa (Skolverket.se adress se nedan.)  Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för kunskapskrav utgör den en samlad läroplan för Vardagliga moraliska dilemman. Analys och  ”Lärare & elev: Rättsliga aspekter och etiska dilemman”, 2016 (tillsammans med Sandström, En undersökning som Skolverket genomförde år 2003 utvisade att förutsätta att barnets bästa ”ska stå i samklang med kulturella och moraliska  Kristina Dahlberg, Skolverket. Ta del av moraliska stressen, genom att göra det lättare för personalen DE DILEMMAN SOM uppstår är ju olika om det rör sig  Elevernas förslag till lösningar på moraliska problemoch dilemman visade en stark tendens att lägga ansvaret på polis och rättsväsende,och man diskuterar inte  Globala etiska dilemman. Syfte: att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling.