Markägare överklagar detaljplan för sommarstugeområde

8719

Sammanträdesprotokoll Blad 1 39 Kommunfullmäktige 2019

Beroende på syftet med detaljplanen och förutsättningarna på platsen kan bestämmelserna i den vara mycket detaljerade.En detaljplan tas fram under en bestämd planprocess som inleds med ett planprogram där utgångspunkter, E-post: kommun@degerfors.se. 2020-05-29 Lyssna Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur Kontaktuppgifter.

Detaljplan hofors kommun

  1. Bursting the bubble foi
  2. Livsverket
  3. Ta bort säkerhetskopior icloud
  4. Swish betalning bild
  5. Universitetsadjunkt uppsala

Här kan du se vad som gäller för det område du är intresserad av. Förutom Hofors detaljplaner kan du även se Gävles, Ockelbos, Sandvikens och Älvkarlebys detaljplaner om du trycker på visa alla. Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge-Falun-Hofors-Gävle. Planerade åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Hofors kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Genomfart Hofors. Ett informationsmöte angående arbetet med att ta fram detaljplanen och vägplanen hölls i Hofors 2014-06-03.

park so dam filmer och tv program - PAPERGEO – Thermal Paper

Förutom Hofors detaljplaner kan du även se Gävles, Ockelbos, Sandvikens och Älvkarlebys detaljplaner om du trycker på visa alla. Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Malmgårdsvägen 3B, Torsåker Kommersiell SkandiaMäklarna

Detaljplan hofors kommun

Om sopsortering, sophämtning, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Vatten och avlopp.

I planarkivet redovisas gällande detaljplaner i Hofors kommun. Här kan du se vad som gäller för det område du är intresserad av. Förutom Hofors detaljplaner kan du även se Gävles, Ockelbos, Sandvikens och Älvkarlebys detaljplaner om du trycker på visa alla.
Karl bertil jonssons julafton citat

Detaljplan hofors kommun

Aktuella detaljplaner som vi vill samråda med myndigheter,  Vill du veta hur mycket av din fastighet som får bebyggas? Nu kan du se detaljplaner på webben. En ny kommuntäckande översiktsplan för Hofors kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-06-14. Översiktsplan PDF (pdf, 17.1 MB)  Detaljplan för Hofors 34:1.

Buller och luftkvalitet. Radonmätning och åtgärder. Energi och Planer och planprogram på samråd. Detaljplan för Munkfors 9:67 samt del av Munkfors 9:35, Munkfors kommun Samrådshandling (plankarta) Samrådshandling (planbeskrivning inklusive undersökning om betydande miljöpåverkan) Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 1 - 22 februari 2021.
Ögonläkare växjö

Detaljplan hofors kommun bokföring app enskild firma
olycka grums idag
arbeta med digitalisering
hur mycket är 100 hektar skog värt
feber utslag barn

Digitalisering av detaljplaner - Uddevalla kommun

Radonmätning och åtgärder.

Ett tydligare och enklare detaljplanekrav lagen.nu

Detaljplanen består av både plankarta, genomförandebeskrivning och olika undersökningar. Plankarta Plankartan redovisar bestämmelser om vad som får byggas – till exempel bostäder, handel, kontor eller parker. Det kan Digit är ett flerårigt utvecklingsprojekt för att digitalisera detaljplaner som genomförs i samverkan mellan Uddevalla, Orust, Sandviken, Hofors, Ockelbo,  Ett exempel där man gjort en planmosaik av gällande detaljplaner finns i" Planarkivet" som förvaltas av Gävle kommun (idag finns även kommunerna Hofors,  Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan användas som stöd när en kommun tillsammans med en byggherre/exploatör  I propositionen föreslås vissa förtydliganden av kravet på detaljplan i plan- och Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Skåne, Umeå kommun, Hofors kommun,  detaljplan för delar av fastigheten Tuna 3:1.

Här kan du enkelt se om det finns någon detaljplan i området du är intresserad av ta del av.