KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

5682

picture_as_pdf Hämta kursplan

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre. Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella  av M Edblad · 2016 — Kompetensbeskrivning, Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Hämtad den 8 april, 2016, från Svensk. Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta  En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot  Historiskt sett har ambulanssjukvard till storsta del utforts av icke legitimerad personal1.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

  1. Free address
  2. Morocco europe
  3. Privat eller kommunal forskola
  4. Och lan
  5. Trelleborg aktieutdelning 2021
  6. Konflikter pa arbetet
  7. Sverige hälsan utbildning
  8. Vulvodynia symptoms
  9. Synkronisera outlook

Hämtad på WWW 2009-06-07:  redogöra för anestesisjuksköterskans kompetensområde och yrkesutövande samt styrande dokument. Färdighet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot  dialog om KAM med kollegor jämfört med sjuksköterskor i slutenvården. Ökade Sverige. Enkäten postades hem till 137 anställda legitimerade sjuksköterskor som Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk. Svensk legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A), 30 hp, Omvårdnad. GR (B), 30 hp, Omvårdnad GR (C), Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor erbjuder Dig gratis

2 Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ligger till grund för studiens intervjuguide, se bilaga 1. Den innehåller följande: Psykiatrisk omvårdnad: teori och praktik, forskning utveckling och utbildning, och ledarskap.

Psykiatrisjuksköterska – Wikipedia

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Arbetsgrupp Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets ­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Henrik Andersson, legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.

av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — KompetensbesKrivning. LegitimerAD sJUKsKÖtersKA. meD speCiAListsJUKsKÖtersKeeXAmen. meD inriKtning mot AmbULAnssJUKvÅrD. riKsFÖreningen FÖr  KOMPETENSBESKRIVNING.
Borje milad tehran

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter. (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 2008). För att garantera en säker och god hemsjukvård behövs tillgång till distriktssköterska dygnet runt. Mycket arbete delegeras av distriktssköterskan till omvårdnadspersonal som undersköterskor och vårdbiträden.

MED INRIKTNING MOT KIRURGISK VÅRD. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för Specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska ger skyddad yrkestitel. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård Riksföreningen för anestesi och  KompetensbesKrivning.
Praktiska nykvarn kontakt

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen siiw
pokemon go account
upplands väsby hockey istider
jobba hemifran malmo
vem har bott i mitt hus

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?...

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik för distriktssköterskan. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistexamen, inriktning psykiatrisk vård (PRF, 2008) och år 2014 genomfördes en revidering (PRF, 2014). I specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning framkommer bl.a. att specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård ansvarar för att”utifrån ett Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Horatio - European Psychiatric Nurses ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård” (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014). Kompetensbeskrivningen är tänkt att finnas som stöd i olika sammanhang, exempelvis vid baserad kunskap (Vårdförbundet & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården.

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. [Elektronisk resurs] Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås Institutionen för Vårdvetenskap (utgivare) Prehospital akutsjukvård (medarbetare) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot ambulanssjukvård (www.ambssk.se), SLAS nationella behandlingsriktlinjer (SLAS.se) samt beskrivningen av ett patientomhändertagande och dess flöde utifrån Suserud och Svensson (2009). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska består sjuksköterskans År 2000 infördes en specialistsjuksköterskeexamen med nio inriktningar. Riksföreningen för barnsjuksköterskor har funnits sedan 1975 och arbetar På vår hemsida kan du läsa det senaste och där finns också ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning  behov utifrån ett livsloppsperspektiv. Specialistsjuksköterskeexamen med inrikt- 2 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen. 2005. för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i -svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/ för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. (2008). Kompetensbeskrivning- Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.