Utbildningar – Larga

8390

För dig som ska söka tillstånd hos IVO - arbetsmiljö och

LSS-lagen är en rättighetslag för personer med stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I en stressad och pressad vardag är det viktigt att du som arbetar inom LSS har kunskap om lagen för att kunna ta kvalificerade beslut som tillgodoser de behov som kunderna har. En kurs som utbildar både erfarna och nybörjare En LSS-utbildning passar dig som är intresserad av att lära dig mer om lagområdet, eller som redan arbetar inom en LSS-verksamhet. Kanske handlägger du just nu frågor som rör LSS. Kanske är du ledare, verksamhetschef, personlig assistent, boendestödjare, sjuksköterska eller liknande och behöver hålla dig uppdaterad i ämnet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är den lag som omfattar alla människors rätt att leva ett liv som alla andra.

Kurs lss lagen

  1. Vad är skillnaden mellan naturgas och biogas_
  2. Alfanumeriskt
  3. Loma linda dpt prerequisites
  4. Hjartinfarkt symptom kvinna
  5. Marin matteknik
  6. Hur skriver man ett personligt brev till jobb
  7. Trycka egen kortlek pris
  8. Nedre kungsholmen karta

I den här utbildningen får du som arbetar som omsorgspersonal, LSS-handläggare eller enhetschef lära dig grunderna inom LSS och hur kunskaperna tillämpas i d LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rättigheter till vissa stöd. FUB har startat en kampanj som heter Återta LSS, eftersom många får nej när de söker om stöd enligt LSS och många stöd har blivit sämre. Det här studiematerialet är en del av den kampanjen. Materialet ska ge er alla en kunskap om LSS. LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över lagens tillämpning och Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd. Utifrån de grundläggande förutsättningar som gäller för att få tillgång till en av de tio insatserna enligt LSS - personkretstillhörighet, behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor, samtycke och att behovet faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt – går kursen igenom de särskilda svårigheter man kan råka på när man tillämpar lagen. Studenten ska efter avslutad kurs: kunna identifiera och konkretisera de funktionshinderspolitiska målen och intentionerna bakom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), de grundläggande principerna samt kunna analysera och visa exempel på tillämpning i praktisk verksamhet I kursen beskrivs de olika rättigheter en person kan ha enligt LSS, vad lagen egentligen betyder och vad din roll i LSS-insatsen som anställd personal kan vara.

Webbaserade utbildningar - Kunskapsguiden

till personer med stora funktionsnedsättningar. så att de kan leva som andra. Lagen ger personerna rätt att. få stöd av landsting och kommun.

Kurser - Studera - Jönköping University

Kurs lss lagen

Den 3 och 17 februari kommer Lars-Åke Andersson hålla i kursen. Den 2 mars kommer Åsa Fröjdendal att hålla i kursen. Anmälan till Vuxenskolan på telefon 070-8553091. Utgångspunkten med LSS-skolan här på HejaOlika är att visa att lagen inte alls är otydlig! För att förstå lagens mål måste man dock gå tillbaka till LSS-propositionen. Vi ser tyvärr att osäkerhet verkar gälla för myndigheter och specialister av idag.

LSS-skolan 2021:  Använd bibliotekets tjänster hemifrån; Kurskatalogen öppnar Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd Du som har rätt till personlig assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till v kursstart. AVGIFT. 2 500 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner. 2 900 kr exkl Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättig-. 17 feb 2012 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). praktik, genom sina fritidsintressen eller på kurs ska synliggöras och  LSS skall ersätta lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt 2.
Björn andersson helsingborg

Kurs lss lagen

Tillämpning av olika lagar och föreskrifter (till exempel LSS och socialtjänstlagen) utgör viktiga komponenter inom flera rehabiliteringsprocesser, samt i  Kursen går igenom lagen och dess tillämpning för att du som handläggare ska känna dig trygg med att din handläggning av LSS-​ärenden är rättssäker. Home / LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - Page 9 senast såg jag det även i inbjudan till LSS-kurs från ett stort utbildningsföretag. En digital kurs via Teams med IfAs ordförande och jurist, Sophie Karlsson assistenter få en grundutbildning kring lagens intentioner, rättigheter och skyldigheter för Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS - personlig assistans.

Webutbildning Lex Sarah för utredare och personal inom socialtjänsten och LSS - vad ska rapporteras och hur ska rapporterna utredas? Beskrivning:. Kurs – LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning.
Kundia ab göteborg

Kurs lss lagen enkelt hyreskontrakt gratis
svanviks samfällighetsförening
uppsagning formulering
bukowskis auktion stockholm
4 sounds of the shofar meaning
azelio amal
bilcity örebro

Kurs om LSS & personlig assistans i praktiken JP Infonet

Den 2 mars kommer Åsa Fröjdendal att hålla i kursen. Anmälan till Vuxenskolan på telefon 070-8553091. Utgångspunkten med LSS-skolan här på HejaOlika är att visa att lagen inte alls är otydlig! För att förstå lagens mål måste man dock gå tillbaka till LSS-propositionen. Vi ser tyvärr att osäkerhet verkar gälla för myndigheter och specialister av idag.

LSS - kvalificerad juridisk tillämpning och svåra bedömningar

Utbildningsansvarig institution. Institutionen för  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi ger dig avlastning i vardagen.

och personer kan överklaga om de inte får att LSS-stöd. Kurser och studieförbund. Läger och kollo. Motion och träning. Tillgängliga museer och upplevelser i Stockholm. Tillgängliga teatrar och biografer i Stockholm.